Home

De Grave De Mönnink Spliet Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich richt op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, commercieel contractenrecht, distributie- en agentuurrecht, franchise, intellectueel eigendom & informatica, farma & life sciences medezeggenschap, mediation en pensioenrecht.De Grave De Mönnink Spliet Advocaten is uw partner voor juridisch advies en oplossing van geschillen (mede door zakelijke mediation) betreffende de belangrijkste pijlers van uw organisatie. Ons kantoor bestaat enkel uit zeer ervaren advocaten, allen specialist op hun gebied.