Home

De Grave De Mönnink Spliet Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich richt op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, commercieel contractenrecht, distributie- en agentuurrecht, franchise, intellectueel eigendom & informatica, farma & life sciences medezeggenschap, mediation en pensioenrecht.

De Grave De Mönnink Spliet Advocaten is uw partner voor juridisch advies en oplossing van geschillen (mede door zakelijke mediation) betreffende de belangrijkste pijlers van uw organisatie. Ons kantoor bestaat enkel uit zeer ervaren advocaten, allen specialist op hun gebied.

 

Recente activiteiten:

Procedure over merkinbreuk voor multinational

Advies aan onderneming over wijzigen pensioenregeling

Adviseren van modebedrijf over het opzetten van een distributienetwerk

Advies ontslagregeling met WNT aspecten

Bezwaarprocedure tegen boete door IGZ in verband met geneesmiddelenreclame

Bijstaan ondernemingsraad bij adviestraject met betrekking tot collectief ontslag en onderhandelingen sociaal plan