Home

De Grave De Mönnink Spliet Advocaten is uw partner voor juridisch advies en oplossing van geschillen (mede door zakelijke mediation) betreffende de belangrijkste pijlers van uw organisatie. Ons kantoor bestaat enkel uit zeer ervaren advocaten, allen specialist op hun gebied.

 

Recente activiteiten:

Adviseren diamanthuis over merkenrechtelijke kwesties

Adviseren financiële instelling over reorganisatie

Adviseren modebedrijf over distributie- en agentuurovereenkomsten

Adviseren WNT instelling over bezoldiging bestuurders en overgangsrecht

Bijstaan farmaceutisch bedrijf inzake een klacht van een concurrent bij de Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame

Adviseren van een bedrijf over de beëindiging van een belangrijk commercieel contract.