Arbeidsrecht

Wij hebben een lange staat van dienst op het gebied van advisering van onze cliënten ten aanzien van het arbeidsrecht. Wij richten ons op arbeidsrecht in de meest brede zin. Wij adviseren en procederen over arbeidsrechtelijke zaken en geschillen en meer in het bijzonder over reorganisaties, individuele en collectieve ontslagen en non-concurrentie bedingen. Wij treden daarbij op voor zowel werkgevers als werknemers.

Wij adviseren onder meer omtrent de volgende zaken:

 • individueel en collectief ontslag
 • individuele en collectieve afvloeiingsregelingen
 • concurrentiebedingen
 • arbeidsvoorwaardengeschillen
 • reorganisaties en herstructureringen
 • overgang van ondernemingen
 • outsourcing
 • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s)
 • (wijzigingen in) arbeidsvoorwaardenregelingen
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • pensioenen
 • sociale voorzieningen
 • werknemersuitkeringen
 • gedragsregels
 • gelijke behandeling
 • schorsing en non-actiefstelling.