Author Archives: gmsadvocaten

Actualiteiten arbeidsrecht

Renzo Ter Haseborg en Yvette Kouwenberg Update ZZP dossier Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen franchise & distributie

Tessa de Mönnink Er zijn een aantal interessante ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan op het gebied van franchise & distributie: Wetsvoorstel franchise ‘on hold’ Allereerst is het wetsvoorstel franchise, waarover in 2017 nog een internetconsultatie werd gehouden, in oktober 2017 ‘on hold’ gezet. In het regeerakkoord Rutte III[1] dat op 10 oktober […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen medezeggenschap: beloning, adviesrecht bij verkoop onderneming, medezeggenschap en rol toezichthouder en privacy

Dorienke de Grave en Barbara Spliet Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is. Informatieplicht beloning (komende regelgeving) De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Micheline Don Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen. Wat is een bedrijfsgeheim Bedrijfsgeheimen of geheime know-how zijn informatie: die niet […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Kan een kunstwerk een merk zijn?

Silvie Wertwijn In het najaar van 2015 hield het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) een marketingactie. Iedereen die tijdens de actieperiode een beeldmerk bij het BBIE deponeerde, kreeg het beeldmerk op canvas als schilderij cadeau. Hierop deponeerde het Amsterdamse merkenbureau Chiever het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn als beeldmerk bij het […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Yvette Kouwenberg nieuw teamlid

Per 1 januari 2018 is Yvette Kouwenberg verbonden aan ons kantoor. Yvette is sinds 2008 advocaat en heeft zich altijd volledig toegelegd op het arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van individueel en collectief ontslagrecht, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, geschillen over een concurrentie- en relatiebeding en de overeenkomst van opdracht. In 2015 heeft Yvette […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Wetsvoorstel franchise: een paard van Troje in het Burgerlijk Wetboek?

Tessa de Mönnink, Micheline Don en Silvie Wertwijn [1] Op 12 april 2017 heeft (demissionair) Minister Kamp een wetsvoorstel met een regeling voor franchiseovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd[2]. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe Titel 6 in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor (een deel van) de Nederlandse Franchise Code (NFC[3]) van toepassing zal zijn […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Franchiseprognoses: de Hoge Raad verduidelijkt haar standpunt maar baanbrekend is het niet

Tessa de Mönnink Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:311) geoordeeld dat een franchisegever ook onrechtmatig kan handelen als een door haar opgestelde prognose fouten bevat, zonder dat de franchisegever van die fouten afweet. Door sommige franchise specialisten wordt dit geïnterpreteerd als een ommezwaai ten opzichte van het tot nu toe leidende arrest […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Belangrijke nieuwe rechten OR bij pensioenregeling

Renzo Ter Haseborg Volledige naam wet De Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (van 22 juni 2016). Datum inwerkingtreding 1 oktober 2016. Wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is om te […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Transitievergoeding: update

Barbara Spliet De transitievergoeding houdt de wetgever en de rechtelijke macht bezig. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen en uitspraken, na een korte uiteenzetting van de algemene regels rondom de transitievergoeding. Wat zegt de wet De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en: […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten