Author Archives: gmsadvocaten

Wetsvoorstel franchise: een paard van Troje in het Burgerlijk Wetboek?

Tessa de Mönnink, Micheline Don en Silvie Wertwijn [1] Op 12 april 2017 heeft (demissionair) Minister Kamp een wetsvoorstel met een regeling voor franchiseovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd[2]. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe Titel 6 in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor (een deel van) de Nederlandse Franchise Code (NFC[3]) van toepassing zal zijn […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Franchiseprognoses: de Hoge Raad verduidelijkt haar standpunt maar baanbrekend is het niet

Tessa de Mönnink Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:311) geoordeeld dat een franchisegever ook onrechtmatig kan handelen als een door haar opgestelde prognose fouten bevat, zonder dat de franchisegever van die fouten afweet. Door sommige franchise specialisten wordt dit geïnterpreteerd als een ommezwaai ten opzichte van het tot nu toe leidende arrest […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Belangrijke nieuwe rechten OR bij pensioenregeling

Renzo Ter Haseborg Volledige naam wet De Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (van 22 juni 2016). Datum inwerkingtreding 1 oktober 2016. Wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is om te […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Transitievergoeding: update

Barbara Spliet De transitievergoeding houdt de wetgever en de rechtelijke macht bezig. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen en uitspraken, na een korte uiteenzetting van de algemene regels rondom de transitievergoeding. Wat zegt de wet De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en: […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Naleving geheimhoudingsplicht in arbeidsrelaties

Dorienke de Grave-Verkerk Op een werknemer rust geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering van werkgever. Dit betreft klantenkring, prijsstellingen, biedingen, alle informatie die niet algemeen bekend is, en waarbij werkgever een belang heeft om de informatie te beschermen, bijvoorbeeld uit concurrentie- of reputatieoverwegingen. De geheimhoudingsplicht volgt uit de algemene plicht tot behoorlijk […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Silvie Wertwijn Op 16 maart 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet (GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel verhoogt de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet van EUR 450.000,= naar maar liefst EUR 820.000,=. De […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’

Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink In nummer 3 (september 2016) van het Tijdschrift voor Internetrecht is een artikel verschenen van Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink over het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’. Middels deze link kunt u het gehele artikel lezen.

Posted in Nieuws | Reacties gesloten