Author Archives: gmsadvocaten

Wijzigingen in het Benelux merkenrecht

Silvie Wertwijn Per 1 juni as. zijn er enkele wijzigingen in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden. Hierdoor is het voor merkhouders en andere belanghebbenden eenvoudiger om zich tegen het depot van een merk te verzetten, of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten. Doorhalingsprocedure Het is nu mogelijk […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Franchise regelgeving – een zéér moeizaam proces en een nieuwe wending

Tessa de Mönnink Het zelfreguleringsproces rondom franchise is niet geslaagd en deskundigen geven aan dat het recente conceptwetsvoorstel franchise en de Nederlandse Franchise Code méér problemen opleveren dan oplossen. Ook is de proportionaliteit zoek tussen de (vermeende) gesignaleerde problemen op het gebied van franchise en het conceptwetsvoorstel. Het regeerakkoord Rutte III spreekt over “het versterken […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen arbeidsrecht – Arbowetgeving, detacheringsrichtlijn en billijke vergoeding

Barbara Spliet Hierna volgt een overzicht van enkele relevante ontwikkelingen in de arbeidsrechtpraktijk: •  Arbowetgeving: Vanaf 1 juli 2018 moeten werkgevers voldoen aan de nieuwe Arbowet. Werkgevers hebben dan ook tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbo-contract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. De nieuwe regels […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Transitievergoeding bij twee jaar ziekte

Renzo Ter Haseborg & Yvette Kouwenberg In een eerder wetsvoorstel is opgenomen dat werkgevers op verzoek kunnen worden gecompenseerd voor betaling van een (transitie)vergoeding bij beëindiging van het dienstverband met een langdurige zieke werknemer (hierna: ‘de compensatieregeling’). Deze compensatieregeling is recent nader uitgewerkt. Langs deze weg informeren we u graag nader over ‘het wat, wanneer […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Beste relatie, Vorige week is door de Minister de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) gepresenteerd. Met het wetsontwerp wordt beoogd per 1 januari 2020 de huidige Wet Werk en Zekerheid op onderdelen aan te passen. Hieronder volgt een kort overzicht van de meest in het oog springende voorgenomen wijzigingen: Ontslaggrond ➢ Ontslag wordt ook mogelijk […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Actualiteiten arbeidsrecht

Renzo Ter Haseborg en Yvette Kouwenberg Update ZZP dossier Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen franchise & distributie

Tessa de Mönnink Er zijn een aantal interessante ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan op het gebied van franchise & distributie: Wetsvoorstel franchise ‘on hold’ Allereerst is het wetsvoorstel franchise, waarover in 2017 nog een internetconsultatie werd gehouden, in oktober 2017 ‘on hold’ gezet. In het regeerakkoord Rutte III[1] dat op 10 oktober […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen medezeggenschap: beloning, adviesrecht bij verkoop onderneming, medezeggenschap en rol toezichthouder en privacy

Dorienke de Grave en Barbara Spliet Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is. Informatieplicht beloning (komende regelgeving) De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Micheline Don Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen. Wat is een bedrijfsgeheim Bedrijfsgeheimen of geheime know-how zijn informatie: die niet […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten

Kan een kunstwerk een merk zijn?

Silvie Wertwijn In het najaar van 2015 hield het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) een marketingactie. Iedereen die tijdens de actieperiode een beeldmerk bij het BBIE deponeerde, kreeg het beeldmerk op canvas als schilderij cadeau. Hierop deponeerde het Amsterdamse merkenbureau Chiever het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn als beeldmerk bij het […]

Posted in Nieuws, Nieuws | Reacties gesloten