Categorie Archief: Nieuws

Mag een leverancier haar distributeurs en franchisenemers verbieden om haar (luxe) producten te verkopen via online marktplaatsen zoals eBay en Amazon?

Tessa de Mönnink Het is veel producten en merken een doorn in het oog dat hun (luxe) producten online worden verkocht door dealers en retailers, maar op basis van het Europese mededingingsrecht is hier weinig tegen te doen. De vraag die veelvuldig opkomt is of het de dealers en retailers wèl verboden kan worden om […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Houders van EU-merken opgelet!

Micheline Don In 2016 is de regelgeving gewijzigd voor merken die in de hele Europese Unie gelden (‘EU-merken’). Onderstaande wijzigingen gaan in per 1 oktober 2017. Grafische weergave niet meer vereist Voorheen moest een merk (meestal bestaand uit een woord, logo of combinatie daarvan) grafisch weergegeven kunnen worden, anders kon het niet geregistreerd worden in […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Nieuw: Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

Silvie Wertwijn Op 1 januari 2018 treedt artikel 10h van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (WMH) in werking. Middels dit artikel wordt een algemeen verbod op gunstbetoon bij de promotie van medische hulpmiddelen geïntroduceerd. Immers, de beslissing tot het toepassen van een medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen en de kwaliteit van zo´n […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Ontslag op staande voet in verband met internetgebruik

Barbara Spliet Met de komst van de WWZ is een ontslag op staande voet er niet makkelijker op geworden. Door een ontslag op staande voet beland je in een juridisch moeras, zo wordt wel eens gesteld. Dat een ontslag op staande voet niet lichtzinnig gegeven moet worden onderschrijven wij, maar hoeft niet te worden uitgesloten. […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

De verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond

Renzo Ter Haseborg Inleiding Uit onderzoek uit 2016 blijkt dat sinds de invoering van de WWZ er sprake is van een verviervoudiging van het aantal afwijzingen van verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (van 9 naar 38%). De arbeidsovereenkomst laten ontbinden op grond van disfunctioneren blijkt het lastigst (16% toewijzingen). Tot meer succes leidt een […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Regeerakkoord Rutte III: Aanpassingen arbeidsrecht

Dorienke de Grave, Barbara Spliet, Renzo Ter Haseborg Inleiding Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. Het regeerakkoord bevat een groot aantal beleidsvoornemens met betrekking tot het arbeidsrecht. In dit stuk zetten we deze voornemens kort en helder voor u onder elkaar, zodat u weet welke ontwikkelingen er aan zitten te […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Wetsvoorstel franchise: een paard van Troje in het Burgerlijk Wetboek?

Tessa de Mönnink, Micheline Don en Silvie Wertwijn [1] Op 12 april 2017 heeft (demissionair) Minister Kamp een wetsvoorstel met een regeling voor franchiseovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd[2]. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe Titel 6 in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor (een deel van) de Nederlandse Franchise Code (NFC[3]) van toepassing zal zijn […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Goed om te weten als u procedeert

Micheline Don Voor wie betrokken is of raakt in een juridische procedure in Nederland, zijn de volgende ontwikkelingen relevant. Zelfstandige vordering niet-ingeschreven licentienemer Een producent of merkhouder heeft een licentie gegeven aan een afnemer om met gebruikmaking van zijn Europese merk of modelrecht producten of diensten op de markt te brengen. Als een ander vervolgens […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Franchiseprognoses: de Hoge Raad verduidelijkt haar standpunt maar baanbrekend is het niet

Tessa de Mönnink Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:311) geoordeeld dat een franchisegever ook onrechtmatig kan handelen als een door haar opgestelde prognose fouten bevat, zonder dat de franchisegever van die fouten afweet. Door sommige franchise specialisten wordt dit geïnterpreteerd als een ommezwaai ten opzichte van het tot nu toe leidende arrest […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Belangrijke nieuwe rechten OR bij pensioenregeling

Renzo Ter Haseborg Volledige naam wet De Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (van 22 juni 2016). Datum inwerkingtreding 1 oktober 2016. Wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is om te […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten