Categorie Archief: Nieuws

Actualiteiten arbeidsrecht

Renzo Ter Haseborg en Yvette Kouwenberg Update ZZP dossier Op 9 februari 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen franchise & distributie

Tessa de Mönnink Er zijn een aantal interessante ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan op het gebied van franchise & distributie: Wetsvoorstel franchise ‘on hold’ Allereerst is het wetsvoorstel franchise, waarover in 2017 nog een internetconsultatie werd gehouden, in oktober 2017 ‘on hold’ gezet. In het regeerakkoord Rutte III[1] dat op 10 oktober […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Signaleringen medezeggenschap: beloning, adviesrecht bij verkoop onderneming, medezeggenschap en rol toezichthouder en privacy

Dorienke de Grave en Barbara Spliet Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is. Informatieplicht beloning (komende regelgeving) De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Micheline Don Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen. Wat is een bedrijfsgeheim Bedrijfsgeheimen of geheime know-how zijn informatie: die niet […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Kan een kunstwerk een merk zijn?

Silvie Wertwijn In het najaar van 2015 hield het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) een marketingactie. Iedereen die tijdens de actieperiode een beeldmerk bij het BBIE deponeerde, kreeg het beeldmerk op canvas als schilderij cadeau. Hierop deponeerde het Amsterdamse merkenbureau Chiever het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn als beeldmerk bij het […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Yvette Kouwenberg nieuw teamlid

Per 1 januari 2018 is Yvette Kouwenberg verbonden aan ons kantoor. Yvette is sinds 2008 advocaat en heeft zich altijd volledig toegelegd op het arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van individueel en collectief ontslagrecht, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, geschillen over een concurrentie- en relatiebeding en de overeenkomst van opdracht. In 2015 heeft Yvette […]

Also posted in Nieuws | Reacties gesloten

Mag een leverancier haar distributeurs en franchisenemers verbieden om haar (luxe) producten te verkopen via online marktplaatsen zoals eBay en Amazon?

Tessa de Mönnink Het is veel producten en merken een doorn in het oog dat hun (luxe) producten online worden verkocht door dealers en retailers, maar op basis van het Europese mededingingsrecht is hier weinig tegen te doen. De vraag die veelvuldig opkomt is of het de dealers en retailers wèl verboden kan worden om […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Houders van EU-merken opgelet!

Micheline Don In 2016 is de regelgeving gewijzigd voor merken die in de hele Europese Unie gelden (‘EU-merken’). Onderstaande wijzigingen gaan in per 1 oktober 2017. Grafische weergave niet meer vereist Voorheen moest een merk (meestal bestaand uit een woord, logo of combinatie daarvan) grafisch weergegeven kunnen worden, anders kon het niet geregistreerd worden in […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Nieuw: Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

Silvie Wertwijn Op 1 januari 2018 treedt artikel 10h van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (WMH) in werking. Middels dit artikel wordt een algemeen verbod op gunstbetoon bij de promotie van medische hulpmiddelen geïntroduceerd. Immers, de beslissing tot het toepassen van een medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen en de kwaliteit van zo´n […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten

Ontslag op staande voet in verband met internetgebruik

Barbara Spliet Met de komst van de WWZ is een ontslag op staande voet er niet makkelijker op geworden. Door een ontslag op staande voet beland je in een juridisch moeras, zo wordt wel eens gesteld. Dat een ontslag op staande voet niet lichtzinnig gegeven moet worden onderschrijven wij, maar hoeft niet te worden uitgesloten. […]

Posted in Nieuws | Reacties gesloten