Commerciële contracten

Wij hebben veel ervaring met het adviseren en procederen over een breed spectrum van commerciële contracten in diverse bedrijfssectoren. Onze ervaring betreft onder andere overeenkomsten voor het verlenen van diensten, het leveren van producten en overeenkomsten ter zake van licentiering, ontwikkeling (R&D), distributie, franchising, agentuur, marketing, productie, sponsoring, outsourcing en e-commerce.

Wij adviseren onze cliënten bij het opstellen, uitonderhandelen en beëindigen van dergelijke overeenkomsten en staan hen bij in eventuele gerechtelijke en arbitrageprocedures die voortvloeien uit contractuele relaties.

Onze expertise omvat onder meer:

 • aansprakelijkheidsrecht
 • agentuur en distributie
 • algemene voorwaarden
 • consumentenrecht
 • dienstenovereenkomsten
 • e-commerce
 • franchise
 • licentieovereenkomsten
 • outsourcing
 • productaansprakelijkheid
 • productie- en ontwikkelingsovereenkomsten (R&D)
 • samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures
 • sponsor-, marketing- en advertentieovereenkomsten
 • technologieovereenkomsten
 • uitgeversovereenkomsten
 • verkoopovereenkomsten en garanties van leveranciers.