Distributie, Franchise & Agentuur

Wij hebben bijzondere en gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van het distributie-, franchise- en agentuurrecht.

Wij assisteren onze cliënten onder andere ter zake van nationale en internationale distributie- franchise en agentuur, het opzetten of beëindigen van distributienetwerken, franchisecontracten en agentuurrelaties en alle vormen van productintroductie, verkoop en distributie en hieraan gerelateerde contracten.

Ook staan wij onze cliënten bij in het voeren van gerechtelijke- en arbitrageprocedures op het gebied van distributie, franchise en agentuur en bij het voeren van onderhandelingen.