Houders van EU-merken opgelet!

Micheline Don

In 2016 is de regelgeving gewijzigd voor merken die in de hele Europese Unie gelden (‘EU-merken’). Onderstaande wijzigingen gaan in per 1 oktober 2017.

Grafische weergave niet meer vereist

Voorheen moest een merk (meestal bestaand uit een woord, logo of combinatie daarvan) grafisch weergegeven kunnen worden, anders kon het niet geregistreerd worden in het EU-merkenregister. Die eis is nu vervallen, waardoor registratie van niet-traditionele merken mogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van geluiden of bewegingen als merk. Uiteraard moeten dit soort nieuwe merken nog steeds wel op enige manier vastgelegd kunnen worden (bijvoorbeeld met digitale geluids- of videobestanden), zodat voor iedereen duidelijk is waaruit het merk bestaat. Die vastlegging kan bij niet-traditionele merken lastig blijven (geuren als merk blijft bijvoorbeeld moeilijk), maar de mogelijkheden zijn in elk geval aanzienlijk ruimer dan voorheen.

Certificeringsmerken

Voorts is het nu ook mogelijk zgn. ‘certificeringsmerken’ aan te vragen voor de EU. Een certificeringsmerk heeft een waarborgfunctie, het dient ter bescherming van de consument. Voor gebruik van zo’n merk gelden speciale regels, waarop onpartijdig toezicht vereist is. In tegenstelling tot een ‘gewoon’ merk dat wordt gehouden door de producent/leverancier van een product of dienst, is de houder van een certificeringsmerk een aparte entiteit die verantwoordelijk is voor het certificeren en monitoren dat het merk door derden wordt gebruikt conform de daarvoor geldende kwaliteitsnormen. Een dergelijk kwaliteits- of keurmerk kan nu dus ook voor de hele EU worden aangevraagd.

 

 

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.