Intellectueel eigendom & IT

Wij hebben veel ervaring en gespecialiseerde kennis op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, waaronder kwesties op het gebied van merkenrecht, auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, reclamerecht, oneerlijke handelspraktijken, knowhow/bedrijfsgeheimen en informaticarecht.

Wij assisteren onze cliënten onder andere ter zake van voorgenomen productlanceringen, marketing- en reclamecampagnes, het beschermen van merken en producten, het aangaan of beëindigen van licentie- en distributieovereenkomsten en het bestrijden van namaak.

Verder assisteren wij onze cliënten bij vraagstukken op het gebied van outsourcing, IT contracten en e-commerce.

Ook staan wij onze cliënten bij in het voeren van gerechtelijke- en arbitrageprocedures over bovengenoemde kwesties.