Mag een leverancier haar distributeurs en franchisenemers verbieden om haar (luxe) producten te verkopen via online marktplaatsen zoals eBay en Amazon?

Tessa de Mönnink

Het is veel producten en merken een doorn in het oog dat hun (luxe) producten online worden verkocht door dealers en retailers, maar op basis van het Europese mededingingsrecht is hier weinig tegen te doen. De vraag die veelvuldig opkomt is of het de dealers en retailers wèl verboden kan worden om (luxe) producten via zogenaamde online marktplaatsen te verkopen. Op deze vraag lijken wij binnenkort antwoord te krijgen.

Op 26 juli 2017 werd in de langslepende zaak Coty Germany vs. Parfumerie Akzente (C‑230/16) [1] de opinie van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie gepubliceerd (de AG). De AG is van mening dat Coty Germany (leverancier van luxe parfums en cosmetica onder o.a. de merken Calvin Klein, Chloe en Marc Jacobs) in staat moet zijn om het aan retailers te verbieden haar luxe producten aan te bieden op zogenaamde online marktplaatsen, zoals eBay en Amazon. Volgens de AG, is de perceptie van consumenten van een “aura van luxe” en het behoud hiervan dermate belangrijk voor dergelijke luxeproducten, ook met het oog op de investeringen die zij hierin hebben gedaan, dat zij hun retailers kunnen verbieden om deze luxe producten te verkopen via online marktplaatsen.

Indien de opinie van de AG gevolgd gaat worden door het Europese Hof, dan zal dit een belangrijke ontwikkeling zijn voor met name selectieve distributiestelsels en franchisestelsels, waarvoor het tot nu toe de vraag is of dergelijke beperkingen juridisch houdbaar zijn. Deze ontwikkeling is des te meer van belang nu de Duitse toezichthouder op het gebied van het mededingingsrecht een aantal bedrijven (o.a. producenten van sportschoenen en kleding) recentelijk heeft bestraft wegens het verbieden van retailers van het aanbieden van hun producten op eBay en Amazon, nu dit in strijd zou zijn met het mededingingsrecht.

Naar verwachting zal het binnen een jaar (hopelijk eerder) duidelijk gaan worden of retailers luxe producten vrijelijk op online marktplaatsen aan mogen (blijven) bieden, of dat dit in de toekomst verboden kan gaan worden. De impact van deze beslissing zal groot zijn.

Overigens heeft rechtbank Amsterdam op 4 oktober jl.[2] reeds een voorschot genomen op het arrest van het Europese Hof in een zaak tussen Nike en Action Sport, een winkel in Italië. Onder verwijzing naar de opinie van de AG, heeft de rechtbank geoordeeld dat het door Nike gehanteerde selectieve distributiesysteem toelaatbaar is, omdat het gaat om luxe producten (sportschoenen en –kleding van een bekend merk) en de door het selectieve distributiesysteem opgelegde beperkingen niet bezwaarlijker zijn dan voor een doeltreffende handhaving van de kwaliteitseisen noodzakelijk is. Nu Action Sport in strijd met het selectieve distributiesysteem de producten van Nike ook via niet geautoriseerde webshops (namelijk die van Amazon) heeft aangeboden, heeft zij in strijd met de overeenkomst gehandeld. De tekortkoming van Action Sport rechtvaardigt de ontbinding.

Het is de vraag of deze uitspraak stand kan houden, mocht het Europese Hof een andere mening toegedaan zijn dan de AG.

 

 

 

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193231&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477512

 

[2] ECLI:NL:RBAMS:2017:7282

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.