Medezeggenschap

Wij hebben uitgebreide ervaring op het gebied van medezeggenschap, waarbij door ons zowel werkgevers als (centrale) ondernemingsraden worden begeleid bij onder andere advies- en instemmingsaanvragen. Hierbij hanteren wij een scherp juridisch oog, ook tot bewaking van de procespositie, en een open mind, om in het belang van de organisatie en de medewerkers te komen tot oplossingen die werken.

Wij realiseren ons de complexiteit van medezeggenschapsvraagstukken en putten uit eigen ervaring in vele zaken en binnen een groot aantal sectoren, waaronder de in de telecom- en automatiseringssector en bij zorginstellingen en woningcorporaties.

Naast de begeleiding bij advies- en instemmingsaanvragen behoren ook de volgende onderwerpen tot onze expertise:

  • Vastleggen van gemaakte afspraken tussen bestuurder en medezeggenschapsorganen in een ondernemingsovereenkomst, evenals het adviseren over beeindiging of opzegging van dergelijke afspraken.
  • (juridisch technisch begeleiden bij het) opstellen van reglementen.
  • Meedenken en uitwerken van moderne vormen van medezeggenschap, op maat gemaakt voor uw organisatie.
  • Vanzelf spreekt dat wij ook ervaren zijn in het voeren van procedures bij de rechtbank/kantonrechter en Ondernemingskamer.
  • Begeleiding procedure Bedrijfscommissie; de verplichte gang naar de Bedrijfscommissie is afgeschaft, maar het kan soms toch zinnig zijn de Bedrijfscommissie een advies te vragen.
  • Begeleiding bij inzet van mediation omwille van (herstel van) werkbare verhoudingen, hetzij als mediator, hetzij als partijbegeleider in mediation.

Wij werken samen met ervaren OR trainers van gerenommeerde trainingsinstituten en verzorgen bij medezeggenschapsleergangen en -trainingen het onderdeel “Ontwikkelingen in arbeidsverhoudingen en relevantie voor MZ”.