Zakelijke mediation en bemiddeling

 

 

 

 

 

Dorienke de Grave

 


 • Mediation
 • Vertrouwelijk onderzoek
 • Begeleiding onderhandelingen
 • Opstellingen
 • co-mediation, met inbreng van expertise op het gebied van:
 • Intellectueel eigendom
 • IT
 • Distributie, franchise, agentuur,
 • Farma, life sciences
 • Arbeids-, medezeggenschaps- en pensioenrecht

Werkvelden

 • samenwerkingsverbanden in en tussen organisaties
 • arbeids- en medezeggenschapsverhoudingen.

Wij bieden zakelijke mediation en bemiddeling onder begeleiding van een ervaren en onpartijdige mediator, Dorienke de Grave. Zij is naast advocaat ook mediator, MfN geregistreerd en IMI gecertificeerd.

Zakelijke mediation betreft onder meer samenwerkingsgeschillen, het aangaan en beëindigen van contracten, dealmaking, evaluatie en hernieuwing van contracten, convenanten, werkafspraken etc., precontractuele verkenningen, traject-/procesbegeleiding, verbetering (directie-)teamsamenwerking, ontwikkelen gezamenlijke visie op medezeggenschap, evaluatie en afspraken samenspel bestuurder en medezeggenschap.

In volledige vertrouwelijkheid en met aandacht voor de onderlinge communicatie worden onder begeleiding van de mediator over en weer aanvaardbare en werkbare afspraken gemaakt. Mediation is een snel en kostenefficiënt traject met maximale invloed van de deelnemers op de uitkomst.

Wij bieden ook co-mediation, met inbreng van expertise op het gebied van intellectueel eigendom, IT, distributie, franchise, agentuur, farma, life sciences, arbeids-, medezeggenschaps- en pensioenrecht. Hiermee worden de deelnemers, binnen de vertrouwelijkheid van mediation en onpartijdig, inhoudelijk begeleid.

Bindend advies is eveneens mogelijk, op deze en andere werkvelden, als alle deelnemers dat wensen.
Kern van de aanpak is de ervaren, onpartijdige en actieve begeleiding door de mediator in een zakelijke en resultaatgerichte setting met aandacht voor de verhoudingen en de communicatie.