Mensen

 

ADVOCATEN

MICHELINE DON
Partner/advocaat
RENZO TER HASEBORG
Partner/advocaat
TESSA DE MÖNNINK
Partner/advocaat
BARBARA SPLIET
Partner/advocaat
SILVIE WERTWIJN
Partner/advocaat
YVETTE KOUWENBERG
Counsel/advocaat
DORIENKE DE GRAVE- VERKERK
Mediator/advocaat
JURISTEN

PAUL BUTZELAAR
Of counsel


ANNA VAN ESSEN
Of counsel


OFFICE

LISA JÜNGEN
Office


 

 

 

 

 


ADVOCATEN

 

 

MICHELINE DON

Partner/advocaat intellectuele eigendom,
IT en commerciële contracten

E: don@gmsadvocaten.nl
T: + 31 (0)20 820 33 52
M: +31 (0)6 40 61 35 82

V-Card


Micheline Don is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (IP), IT, en contractenrecht. Micheline heeft een ruime ervaring in het procederen en het adviseren van cliënten over reclamecampagnes, auteursrechten, merkenrecht, handelspraktijken, IT en commerciële contracten (waaronder licentie-, samenwerkings- en distributiecontracten), alsmede het opstellen en uitonderhandelen van dergelijke contracten.

Voordat zij partner werd bij De Grave, De Mönnink Spliet advocaten, heeft zij meer dan 14 jaar gewerkt bij NautaDutilh, een groot internationaal advocatenkantoor, zowel in Amsterdam als in New York. Zij heeft veel nationale en internationale bedrijven bijgestaan die actief zijn in de consumentenartikelen (m.n. kleding en luxegoederen), design sectoren en IT.

Micheline is actief lid van diverse nationale en internationale beroepsverenigingen zoals de INTA, AIPPI, LES, BMM, Vereniging voor Auteursrecht, Verening voor Reclamerecht, VIRA, NVvIR, Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht en de VIEPA. Micheline geeft regelmatig lezingen op haar vakgebied en is gastdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Voorts wordt zij genoemd als specialist in Who’s Who Legal Trademarks 2015.

Micheline is in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gestudeerd aan Boston College Law School, USA. Daarvoor heeft zij Spaans gestudeerd in Salamanca en stage gelopen bij een advocatenkantoor in Barcelona. In 2004 heeft Micheline met succes de postdoctorale opleiding Informaticarecht van de Grotius Academie aan de Universiteit van Nijmegen afgerond. In 2005/2006 heeft zij een sabbatical genomen om als vrijwilliger te werken op een anti-doodstraf advocatenkantoor in Houston, Texas.

Micheline spreekt vloeiend Engels, zeer goed Spaans en redelijk Duits.

gms_logo_gettingdeal_160x80gms_logo_globallaw_160x80

 

 

 


 


RENZO TER HASEBORG 

Partner/advocaat Arbeidsrecht en Pensioenrecht

E: terhaseborg@gmsadvocaten.nl
T: +31 (0)20 820 33 50
M: + 31 (0)6 27 88 58 60

V-Card

gms_logo_linkedin_160x80_left
Renzo Ter Haseborg is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, pensioenrecht en aspecten van arbeid en onderneming (waaronder statutair directeur, medezeggenschap, maatschapsconflicten en bestuurdersaansprakelijkheid). Hij heeft ruime ervaring met het opstellen van contracten en reglementen, advieswerk, transactie support en het voeren van procedures. In het bijzonder in de volgende sectoren: transport, ziekenhuis, boekhandel en uitgeverij, creatieve industrie en zakelijke dienstverlening.

Tot zijn cliënten behoren zowel ondernemingen als werknemers. Renzo heeft Rechten en Wijsbegeerte gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en New York University en is advocaat sinds 2002. Hij heeft de leergang arbeidsrecht afgerond aan de Grotius Academie (2008/2009) en de leergang ondernemingsrecht aan de Juridische Academie (2010/2011). Renzo volgt op dit moment de leergang pensioenrecht van de VU Law Academy en hoopt deze in de loop van 2015 af te ronden. Renzo is lid van diverse vakverenigingen (zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en publiceert regelmatig.

 

 

 

 


 


TESSA DE MÖNNINK

Partner/advocaat commercieel contractenrecht, distributie,  franchise & agentuur

E: demonnink@gmsadvocaten.nl
T: +31 (0)20 820 33 51
M: + 31 (0)6 46 08 69 34
V-Card

gms_logo_linkedin_160x80_left
Tessa de Mönnink is gespecialiseerd in commercieel contractenrecht, met een bijzondere focus op distributie-, franchise- en agentuurrelaties. Daarnaast adviseert en procedeert zij regelmatig over licentie-, samenwerkings-, leverings- en dienstverleningsovereenkomsten en over outsourcing, ICT en e-commerce. Tot haar cliëntenkring behoren (onder meer) bekende mode- en warenhuizen, supermarktketens en elektronicaproducenten. Haar branche specifieke kennis stelt haar in staat om zeer hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden en om snel in te spelen op acute vragen.

Tessa is oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht (Vereniging DFA) en zij is de Nederlandse expert Franchise Law van het International Distribution Institute (IDI). Daarnaast publiceert zij regelmatig artikelen voor juridische tijdschriften, waaronder in 2009 een wetenschappelijk artikel over distributie- en agentuurrecht voor het Nederlands Juristen Blad (NJB). CorporateLifeWire heeft Tessa in 2014 uitgeroepen tot Franchise Lawyer of the Year (Netherlands).

Tessa studeerde in 1998 af aan de Universiteit van Amsterdam en heeft aan New York University Law School (Verenigde Staten) gestudeerd in het kader van een uitwisseling. Tessa is sinds 1998 advocaat. In 2004 heeft Tessa met succes de postdoctorale opleiding Informaticarecht van de Grotius Academie aan de Universiteit van Nijmegen afgerond.

Voordat zij De Grave De Mönnink Spliet Advocaten oprichtte werkte Tessa onder meer gedurende ruim elf jaar bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy LLP en haar rechtsvoorganger Loeff Claeys Verbeke.

gms_logo_gettingdeal_160x80gms_logo_lawyeryear_160x80

 

 

 

 


 


BARBARA SPLIET

Partner/advocaat arbeidsrecht en medezeggenschap

E: spliet@gmsadvocaten.nl
T: + 31 (0)20 820 33 50
M: +31 (0)6 15 18 95 92

V-Card

gms_logo_linkedin_160x80_left
Barbara richt zich op de algemene arbeidsrechtpraktijk en het medezeggenschapsrecht. Zij adviseert aan en procedeert voor zowel werkgevers als werknemers. Zij heeft veel ervaring met reorganisaties (waaronder bedrijfssluitingen), het opstellen/aanpassen van personeelshandboeken en functioneringsgeschillen en heeft recent bedrijven en cliënten bijgestaan in de dienstverlenende sector en in de woningcorporatie sector. Barbara heeft daarnaast veel ervaring in medezeggenschapsrechtelijke kwesties waarbij zij zowel optreedt voor werkgevers als voor (centrale) ondernemingsraden.

Barbara is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam en van de Vereniging Corporate Litigation. Zij is medeauteur van het hoofdstuk ‘ziekte- re-integratie en arbeidsongeschiktheid’ in de online uitgave van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ).

Barbara heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2002 advocaat. Zij heeft in 2008 de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Voordat zij De Grave De Mönnink Spliet Advocaten oprichtte werkte Barbara onder meer gedurende zeven jaar bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper.

gms_logo_vaan_160x80

 

 

 

 


 


SILVIE WERTWIJN

Partner/advocaat intellectueel eigendom, commerciële contracten en farma

E: wertwijn@gmsadvocaten.nl
T: + 31 (0)20 820 33 50
M: +31 (0)6 24 55 76 90

V-Card

gms_logo_linkedin_160x80_left
Silvie Wertwijn studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2000 advocaat. Zij werkte onder andere bij NautaDutilh en Vondst Advocaten. Silvie houdt zich bezig met het Intellectuele Eigendomsrecht in brede zin, waaronder het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht. Bovendien heeft zij bijzondere expertise in het gebied van farma & life sciences. Naast het voeren van procedures, adviseert zij cliënten over alle aspecten van het IE-recht, waaronder ook het vestigen van zekerheidsrechten, het opstellen van (licentie)overeenkomsten en het uitvoeren van due diligence onderzoek.

Silvie Wertwijn geeft regelmatig presentaties en publiceert ook over deze onderwerpen, onder andere in het tijdschrift IER.

Silvie is lid van diverse beroepsverenigingen, zoals de BMM, ECTA, INTA, Vereniging voor Auteursrecht, Vereniging voor Reclamerecht, Vereniging voor Farmacie en Recht en AIPPI. Bovendien is zij ook een actief lid van de Amsterdamse Balie. Zij was twee jaar lid van het bestuur van de Amsterdamse Jonge Balie, eerst als secretaris en later als voorzitter.

Daarnaast is Silvie mede-auteur van de in april 2011 bij Oxford University Press verschenen publicatie ‘Pharmaceutical, Biotechonology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation’.

Chambers Europe zegt het volgende over Silvie: “Also recommended is Silvie Wertwijn, who handles trade mark matters and patent cases, as well as providing general IP advice. Clients value her great business sense and professional attitude.” (2010), “Sources say she delivers good-quality work, and always on time.” (2013), en “She is an experienced lawyer with a high level of quality and skill.” (2014). Legal 500 zegt bovendien: “Silvie Wertwijn is a quick thinker who has a really good feel for business needs.” (2011) en “Trade marks team head Silvie Wertwijn has in-depth knowledge, and gives practical and to-the-point advice.” (2012).

gms_logo_gettingdeal_160x80

 

 

 

 


 YVETTE KOUWENBERG

Counsel/advocaat

E: kouwenberg@gmsadvocaten.nl

T: + 31 (0)20 820 33 50

M: +31 (0)6 46 10 07 18
gms_logo_linkedin_160x80

Yvette Kouwenberg studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 is zij beëdigd als advocaat en heeft zich sindsdien volledig toegelegd op het arbeidsrecht en daaraan gerelateerde zaken waaronder de agentuurovereenkomst.

Yvette heeft ruime ervaring op het gebied van onder meer individueel en collectief ontslagrecht, harmonisatie en (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, geschillen over een concurrentie- en relatiebeding, de agentuurovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.

In 2015 heeft zij de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Yvette is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

 

 


 

 

DORIENKE DE GRAVE-VERKERK

Mediator/advocaat arbeidsrecht & medezeggenschap

E: degrave@gmsadvocaten.nl

T: + 31 (0)20 820 33 50

M: +31 (0)6 14 24 42 62

V-Card

Twitter: DorienkedeGrave

gms_logo_linkedin_160x80_left
Dorienke de Grave-Verkerk is een ervaren advocaat en mediator. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en organisatierecht. Dorienke adviseert aan en procedeert voor werkgevers, ondernemers, ondernemingsraden, statutair directeuren en hoger personeel. Juridisch en praktisch, van gedragsregels tot reorganisaties, altijd gericht op een werkbare oplossing.

Daarnaast is zij ervaren in het faciliteren van besluitvormingsprocessen, op alle niveaus en binnen groepen, met oog voor de juridische aspecten én voor een werkbare uitkomst. Kenmerkend voor haar werkwijze is om samen met de cliënt te komen tot juridisch-strategisch maatwerk.
Haar aanpak is er op gericht om rust en orde te brengen in complexe zaken.

Als mediator richt Dorienke zich op samenwerkingsproblemen. Zij is MfN registermediator, NMI- en IMI gecertificeerd en getraind in conflictmanagement binnen samenwerkingsverbanden, waaronder arbeidsconflicten, business- en groeps-mediation. Dorienke is aangesloten bij de vereniging Zakelijke Mediation ZAM, een groep van ervaren advocaten/ business mediators.

Dorienke bekleedt voorts toezichthoudende functies in de onderwijs- en woningcorporatiesector. Dorienke de Grave – Verkerk studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 1982 advocaat en sinds 2001 tevens mediator.

MfN_Registermediator_72dpi


 


ADVISEURS

 PAUL BUTZELAAR

Of counsel

E: butzelaar@gmsadvocaten.nl

T: + 31 (0)20 820 33 50

M: +31 (0)6 5330 4779
gms_logo_linkedin_160x80_left
Paul Butzelaar is als of counsel aangesloten bij De Grave De Mönnink Spliet Advocaten. Paul adviseert cliënten, zowel nationaal als internationaal, op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, mededingingsrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, nationaal en internationaal contractenrecht.

Paul heeft een zeer ruime praktijkervaring als advocaat (Nauta Dutilh en Clifford Chance), bedrijfsjurist (directeur Juridische Zaken bij Koninklijke Ahold N.V.) en raadsheer plaatsvervanger (Hof Amsterdam). Daarnaast is hij sinds vele jaren actief als toezichthouder bij bedrijven en maatschappelijke organisaties (o.a. vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Ook is hij actief als mediator en arbiter, met name in de franchisewereld. Paul is lid van de Juridische Commissie van de Nederlandse Franchise Vereniging.

 

 


 


ANNA VAN ESSEN

Of counsel

E: vanessen@gmsadvocaten.nl

T: + 31 (0)20 820 33 50

M: +31 (0)6 41 40 51 05

V-Card

gms_logo_linkedin_160x80
Anna van Essen is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (IP) en commercieel contractenrecht. Anna heeft van 2004 tot 2018 gewerkt als advocaat en heeft een ruime ervaring in het procederen en het adviseren van cliënten over auteursrechten, reclamecampagnes, onrechtmatige publicaties en commerciële contracten – waaronder licentie-, samenwerkings-, distributie- agentuur- en franchisecontracten – alsmede het opstellen en uitonderhandelen van dergelijke contracten. Zij heeft veel ervaring met cliënten in de media, muziek, en fashion industrie en met retailers.

Nadat zij vijf jaar ervaring bij een groot internationaal advocatenkantoor (Allen & Overy LLP) heeft opgedaan, heeft Anna in de periode 2009-2014 als advocaat gewerkt bij een Amsterdams nichekantoor met een sterke focus op de media en entertainment industrie. Sinds september 2014 is Anna verbonden als (Of) Counsel aan De Grave De Mönnink Spliet Advocaten, eerst als advocaat en per 1 september 2018 als jurist. Anna spreekt vloeiend Nederlands en Engels en redelijk Frans en Portugees.

 


 

OFFICELISA JÜNGEN 

Office/secretariële ondersteuning

E: office@gmsadvocaten.nl

T: + 31 (0)20 820 33 50