Pensioenrecht

Wij houden ons bezig met het adviseren, procederen en opstellen van contracten met betrekking tot het algemene pensioenrecht. Wij werken voor pensioenfondsen, besturen, raden van toezicht en andere organen van pensioenfondsen, verzekeraars, werkgevers, ondernemingsraden en particulieren (deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden), en adviseren onder meer over de volgende zaken:

  • pensioenovereenkomst
  • uitvoeringsovereenkomst
  • wijziging pensioenregeling
  • gelijke behandeling
  • informatie en voorlichtingsverplichtingen t.a.v. pensioen
  • verplichte deelneming
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • pensioen governance (bestuur en medezeggenschap)
  • pensioen (te)korten
  • indexatie