Publicaties

Hieronder een selectie uit gepubliceerde artikelen en documenten van De Grave De Mönnink Spliet Advocaten:

Getting The Deal Through Franchise
Door Mr. T. de Mönnink, Juli 2018

Franchise: begin met het waarom
Door Mr. T. de Mönnink, 2018

Getting The Deal Through Distribution & Agency 2017
Door Mr. T. de Mönnink, 2017

Getting The Deal Through Licensing
Door Mr. T. de Mönnink, Mr. S.M. Wertwijn & Mr. M. Don, 2017

Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’
Door Mr. T. de Mönnink & Mr. S.M. Wertwijn, 2017

Franchising under Dutch laws. Uit: Import en Export van Franchiseformules van de NFV
Door Mr T. de Mönnink, november 2014

Getting The Deal Through Licensing 2014 – In 26 Jurisdictions Worldwide
Door Mr T. de Mönnink en Mr M. Don, februari 2014

Getting The Deal Through Franchise 2014 – In 30 Jurisdictions Worldwide
Door Mr T. de Mönnink, januari 2014

Noot over kwalificatie overeenkomst als VOF of arbeidsovereenkomst bij HR
7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3786
Door Mr. R.P.J. Ter Haseborg, OR Updates 2013 0343

Noot over besluitvorming inzake ontslag en opzeggen managementovereenkomst statutair directeur bij vonnis rechtbank Amsterdam
10-06-2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6430
Door Mr. R.P.J. Ter Haseborg, OR Updates 2013 0349

A cowboy’s work is never done, maar krijgt de werknemer er nog wat voor terug? Uit: Recht voor gewone mensen (Peeters-bundel)
Door Mr. B.A. Spliet, mei 2013

Noot over bestuurdersaansprakelijkheid op basis van de wet verplichte deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds 2000 bij het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
05-03-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5163 (Stichting Pensioenfonds Horeca en Catering)
Door Mr. R.P.J. Ter Haseborg, OR Updates 2013 0209

Country Report Netherlands Franchising, published on the website of the International Distribution Institute (IDI)
Door: Mr T. de Mönnink, mei 2011

GETTING THE DEAL THROUGH – FRANCHISE – THE NETHERLANDS – 2013
(pdf document) Auteur: Mr T. de Mönnink, december 2012

ONTBINDENDE VOORWAARDE IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (pdf document)
Door mr. B.A. Spliet e.a., december 2011

BEËINDIGING VAN EEN DISTRIBUTIEOVEREENKOMST: EEN OPZEGTERMIJN
VAN DRIE JAAR
 (pdf document) Door Mr T. de Mönnink, juni 2010

EEN DISTRIBUTEUR IS IN DE REGEL BETER AF DAN EEN HANDELSAGENT
(pdf document) Door Mr T. de Mönnink, september 2009

MEDEZEGGENSCHAP BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES
(pdf document) Door Mr B.A. Spliet e.a., november 2008

SELECTIE OP COMPETENTIES EN ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN:
WIJZIGINGEN IN HET ONTSLAGBESLUIT EN DE BELEIDSREGELS

(pdf document) Door Mr B.A. Spliet e.a., augustus 2007

HET MIJNENVELD VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSVERHOUDING II
(pdf document) Door Mr B.A. Spliet e.a., juni 2005